Тел.: (044) 537-05-56
01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 26, оф. 505

Акцiонерне товариство "Державне акцiонерне товариство Чорноморнафтогаз" є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", що було створене внаслідок реорганізації Державного виробничого підприємства по видобутку, сховищу і транспортуванню нафти та газу "Чорноморнафтогаз" шляхом перетворення в акціонерне товариство – «Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" вiдповiдно до Указу Президента України вiд 25.02.1998 № 151/98 "Про реформування нафтогазового комплексу України", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.1998 №747 "Про утворення Нацiональної акцiонерної компанiї «Нафтогаз України" та наказу Державного Комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України вiд 18.08.1998 року № 184 "Про створення ДАТ "Чорноморнафтогаз" та є правонаступником всіх його майнових та немайнових прав та обов’язків.
Товариство входить до групи пiдприємств, що контролюються Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» («Група Нафтогаз»). Звiтнiсть Товариства включається до консолiдованої звiтностi Групи Нафтогаз. Внутрiшнi документи Групи Нафтогаз є обов’язковими для Товариства пiсля їх затвердження (або схвалення) загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Основною дiяльнiстю Акцiонерного товариства "Державне акцiонерне товариство "Чорноморнафтогаз" є розвiдка, розробка родовищ та видобування природного газу та сирої нафти, транспортування газу та розподiл природного газу та нафтопродуктiв.

  Інформація про емітента

Документи

Код ЄДРПОУ: 00153117 - Акціонерне товариство "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз"

Звітність

Код ЄДРПОУ: 00153117 - Акціонерне товариство "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз"
Інформація 5 та більше %

Дані станом на 1 кв 2020 р.

Депозитарій Власник Цінні папери Від загальної кількості (%)
ЕДРПОУ Назва Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна Вид, форма випуску та форма існування Номінальна вартість Кількість
за даними депозитарної установи - (Код за ЄДРПОУ: )
- юридична Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
20077720
УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна 1.00 376515500 100.0000
Рік Квартал
2020 1
2019 4 3 2 1
2018 4 3 2 1
2017 4 3 2 1
2016 4 3 2 1
2015 4 3 2 1
2014 4 3 2 1
2013 4 3 2 1
2012 4 3 2 1
2011 4 3 2 1
2010 4 3 2 1
2009 4 3
  Річна інформація (XML)
  Квартальна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)
  Річна інформація
  Квартальна інформація
  Hерегулярна інформація
  Річна інформація (Архів)
  Hерегулярна інформація (архів)
  Правопорушення
  Опублікування регульованої інформації

КОНТАКТИ

Акціонерне товариство "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" - Код ЄДРПОУ: 00153117

01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 26, оф. 505

(044) 537-05-56

00153117.smida.gov.ua